WordPress för Newbies – del 3

Det var läääänge sedan jag skrev en handledning nu! Det känns som det är dags att göra någon nytta igen.

Trots att det var länge sedan behåller jag den påbörjade numreringen av handledningar, och vi har därför kommit till del 3 i WPfN.

Denna handledning tar upp

  • Spamskydd (installation/aktivering av Akismet)
  • Aktivering/inaktivering av kommentarer i inlägg/på sidor
  • Hitta/välja plugins och/eller teman (templates)
  • E-handel / e-commerce (berör VÄLDIGT kort)
  • Språk/översättning (generellt) samt översättning av plugin och/eller tema
  • Statistik (besöksräknare, etc)

I handledningen har jag gått in betydligt grundligare på spamskyddet (aktivering av Akismet) och aktivering/inaktivering av kommentarer. Övriga ämnen berör jag endast kort och enkelt. Anledningen till detta är mycket enkel: kommentarer och spamskydd hänger ihop ganska väl. Blir man utsatt för spam är sannolikheten störst att detta sker i kommentarsfältet. Det är också detta som det frågas om från de absoluta nya användarna av WordPress.

I de ämnen jag endast berör kortfattat och enkelt finns redan uppsjöar av information på nätet! Ytterligare en handledning är blott en droppe i Atlanten. Ämnet e-handel, till exempel, är så stort att det nog sannolikt inte finns något slut.

Handledningen hittar du på denna länk. Hoppas den är till nytta för någon! 🙂 Mycket nöje!