Regler för användande av telefon i bilen

Som många redan säkert vet trädde nya regler i kraft den 1 december (igår!). Det gäller användandet av mobiltelefon samtidigt som man framför ett motordrivet fordon.

Detta säger Polisen på sin hemsida.

Detta säger lagtexten – SFS 2013:779 (länk till PDF-fil).

Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);
4 kap.
10 e § Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet.

Vad betyder då lagen?

Vid färd på väg

När en bil framförs på allmän väg, d.v.s. inte står till.

med ett motordrivet fordon

Fordon med motor: Bil, motorcykel, traktor, moped, gräsklippare… Allt med en motor!

får föraren ägna sig åt aktiviteter

Ganska självförklarande: den som kör fordonet får göra saker.

som användande av mobiltelefon och kommunikationsutrustning

Här definieras vilken utrustning som lagstiftaren avser.

endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet.

Under förutsättningen att det inte påverkar körningen skadligt eller negativt.

Så, på svenska som man inte behöver högskoleutbildning för:

”Den som kör ett motordrivet fordon får använda mobiltelefon eller andra grejor för att kommunicera, under förutsättning att det inte påverkar körningen skadligt eller negativt.”

Att ta blicken ifrån trafiken mer än en till två sekunder innebär ett stort risktagande och orsakar tyvärr ett antal olyckor varje år. Ingen borde alltså exempelvis sms:a vid bilkörning. –Bengt Svensson, kommisarie och trafikansvarig på RPS.

Ovanstående kommer från Polisens hemsida (länk enl. ovan). I en artikel på Expressen.se nämner också Bengt Svensson ofta tidsintervallen 1-2 sekunder. Jag undrar var denna kommer ifrån, då lagtexten inte uttrycker någon tidsangivelse. Lagtexten är egentligen ganska luddigt formulerad och lämnar alldeles för mycket spelrum och plats för subjektiva tolkningar!

I länken ovan till Expressen.se berättas det om den första personen som stoppas av Polis och rapporteras enligt den nya lagen. Enligt den nya lagen är det dock fullt tillåtet att prata i telefon när man kör. I det här fallet kan dock patrullen som stoppar föraren vara av den personliga åsikten att ens körning påverkas negativt genom att man pratar i telefon, och således finns skäl att utfärda en sk. ordningsbot (böter) eller rapportera föraren till åklagare.

Detta lagförslag kommer, rent ut sagt, kosta oss skattebetalare massor av pengar då den ska prövas i domstol. Först i Tingsrätt och sedan i Hovrätt. Oavsett om föraren döms eller frias i Hovrätt kommer domen överklagas till Högsta Domstolen, då det är en ny lag och man vill ha prejudicerande riktlinjer.

I Tingsrätten sitter en domare och ett antal nämndemän. I Hovrätten sitter fler, högre utbildade, personer. I Högsta Domstolen sitter ännu fler folk. Genom det hela följer en åklagare och en offentligt förordnad advokat. Detta för att utreda om föraren skall dömas till penningsböter. Bötesbeloppet, säg för diskussionens skull 2000 kr, motsvarar ungefär 15 sekunder i en rättsal.

Räcker det här en gång? Knappast!

Hade man kunnat slippa det här? Ja, man hade antagligen sparat en massa pengar genom att t.ex. exemplifiera vad som anses som brott.

Till brott mot Trafikförordningen 1998:1276 4 kap. 10 § anses följande vara

  • Läsa eller skriva textmeddelanden (SMS) eller e-post
  • Ägna sig åt sociala medier, som t.ex. Twitter eller Facebook
  • Ägna sig åt mediala sociala medier, som t.ex. YouTube eller Instagram

Och så vidare, och så vidare. Man hade mycket väl, och med stor enkelhet, kunnat ta upp den tidsintervall som Bengt Svensson refererar till.

Det är att betrakta som menligt att flytta blicken från vägen till mobiltelefon eller kommunikationsutrustning i en period överstigande x sekunder.

Enligt min åsikt är detta ännu en menlös lag som kostar mer än den kommer göra nytta. Även om jag förstår intentionen bakom den, och faktiskt håller med, så anser jag att detta är helt fel sätt att gå. Det är ungefär som att man vill ta beslutet att förbjuda bruket av mobiltelefoner samtidigt som man kör, men man vågar inte. Mig veterligen är Sverige det i princip sista landet i Europa som tillåter att man använder mobiltelefon när man kör!