Olagliga metoder av påstått säkerhetsföretag?

För en tid sedan började det ringa en hel del från ett 031-nummer till mig. Samtalen visade sig komma från Key Code Security ABs callcenter.

Ibland är det uppehåll på ett par dagar, ibland ringer det två gånger samma dag. Varje gång de ringer till mig lägger man på i örat när jag svarar.

Jag ringde för ungefär 14 dagar sedan till Key Code och påtalade för dem att jag inte är kund, inte har planer på att bli och inte heller önskar bli uppringd av dem (särskilt inte när man bara lägger på i örat på mig). Kvinnan jag då talade med lade till mitt telefonnummer i deras spärrlista.

Detta till trots har telefonsamtalen fortsatt.

I måndags ringde jag, skenheligt förbannad, till Key Code och ifrågasatte detta. Jag fick då veta att mitt nummer ligger inlagt i spärrlistan, men denna ”spolas” inte förrän kanske varannan eller var tredje månad. Det innebär då att dessa telefontrakasserier skulle fortsätta till man behagar rensa sin spärrlista. Jag vänder på myntet och förklarar för killen på Key Code att man faktiskt begår lagbrott genom att kontakta mig och att sättet man kontaktar mig på i sig kan tolkas som ett lagbrott, och föreslår då att jag vid varje telefonsamtal från Key Code ringer Polis och lämnar in en polisanmälan mot företaget. Nu gör man helt plötsligt en helomvändning och berättar att man har möjlighet att maila till IT-avdelningen, som får ta bort mitt telefonnummer manuellt, något som skulle ske direkt.

Detta var i måndags (läs: 16 februari). I tisdags, 17 februari, och idag, 20 februari, har jag tagit emot nya samtal från Key Code – där man lägger på i örat på mig.

Marknadsföringslagen (2008:486) säger följande:

5 § Marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed.

7 § En näringsidkare får inte använda sig av aggressiv marknadsföring.

19 § En näringsidkare får vid marknadsföring till en fysisk person använda elektronisk post, telefax eller sådana uppringningsautomater eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, bara om den fysiska personen har samtyckt till det på förhand.

29 § En näringsidkare får åläggas att betala en särskild avgift (marknadsstörningsavgift) om näringsidkaren, eller någon som handlar på näringsidkarens vägnar, uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot
– 7 §,
– 8 § och någon av bestämmelserna i 9, 10, 12-17 §§,
– 18 §,
– 20 §, eller
– någon av bestämmelserna i bilaga I till direktiv 2005/29/EG.

37 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud eller ett åläggande som har meddelats med stöd av 23, 24 eller 25 §, eller mot 7 §, eller mot 8 § och någon av bestämmelserna i 9, 10, 12–17 §§, eller mot någon av bestämmelserna i 18–22 a §§, eller mot någon av punkterna i bilaga I till direktiv 2005/29/EG, ska ersätta den skada som därigenom uppkommer för en konsument eller någon annan näringsidkare.

Förstår man inte på Key Code att man bryter mot lagen? Förstår man inte heller att det kan leda till rättsliga åtgärder mot företaget?

Var ligger problemet undrar jag?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *